Betingelser for anvendelse af Pamfilius

Sidst opdateret: 26. marts 2016.

Betingelser, ansvar og rettigheder

Når du anvender tjenesten Pamfilius (i det følgende nævnt som "Pamfilius", "tjenesten" eller "systemet"), herunder men ikke begrænset til tjenesten tilgængelig fra webbrowsere og mobile platforme, accepterer du betingelser og vilkår beskrevet i det følgende.
 1. Privatliv
  Pamfilius værner om dit privatliv og sørger for at de informationer du lægger på din profil kun er synligt for dig via dit login.
  Når du tilmeldig dig og forbinder din Facebook-profil til Pamfilius, giver du tilladelse til at Pamfilius får adgang til dine offentlige profiloplysninger: Dit navn, bruger-id, brugernavn, profilbillede, køn, dit sprog og dit land.
  Læs mere om adgangen til din offentlige Facebook-profil her
  Ved tilmelding giver du derudover adgang til at Pamfilius kan registrere din e-mailadresse.
 2. Cookies
  Tjenesten anvender cookies i vid udstrækning til funktionalitet, til login via andre platforme og til statistik på anvendelse af funktioner.
 3. Dit indhold og dine oplysninger
  Du ejer al indhold, information og oplysninger som du opretter og tilføjer på Pamfilius. Derudover gælder:
  1. For indhold der er dækket af immaterialrettigheder, herunder men ikke begrænset til billeder og videoklip, giver du Pamfilius tilladelse (licens) til at anvende dette indhold i alle sammenhænge på tjenesten Pamfilius uden ret til yderligere krav forudsat at anvendelsen opfylder Pamfilius' gældende betingelser for private oplysninger. Denne tilladelse ophører, hvis indholdet eller din brugerkonto fjernes fra Pamfilius forudsat at indholdet ikke anvendes i sammenhæng for andre brugere.
  2. Når du sletter indhold på Pamfilius, herunder indhold dækket af immaterialrettigheder, vil dette indhold ikke længere være umiddelbart tilgængeligt for dig eller andre brugere. Indholdet kan dog fortsat eksistere på systemet i forbindelse med sikkerhedskopier og historik.
  3. Når du anvender support- eller feedback-systemer via Pamfilius, kan dit indhold umiddelbart eller efterfølgende være frit tilgængeligt for alle uden at Pamfilius forpligter sig til krav eller kompensation.
 4. Din og andres sikkerhed
  Pamfilius tilstræber at gøre vores tjeneste sikker at bruge for alle. Du hjælper ved at acceptere følgende vilkår for anvendelse af tjenester på Pamfilius:
  1. Du vil ikke bruge Pamfilius til udbredelse af uopfordret kommercielt indhold (spam), herunder men ikke begrænset til koncepter, der kan karakteriseres som MLM eller pyramidespil.
  2. Du vil ikke systematisk opsamle private oplysninger om andre brugere.
  3. Du vil ikke tilgå Pamfilius med automatiseret programmel, herunder men ikke begrænset til robotter, spiders og scrapers.
  4. Du vil ikke tilegne dig login-oplysninger til andre brugere eller tilgå Pamfilius' tjenester med andre brugeres konti.
  5. Du vil ikke uploade eller linke til indhold, der kan karakteriseres som virus eller ondsindet kode.
  6. Du vil ikke chikanere andre brugere af systemet
  7. Du vil ikke bruge systemet på en måde eller med et formål, der er i strid med dansk lovgivning.
  8. Du vil ikke anvende systemet på en måde, der kan påvirke funktionsdygtigheden af tilknyttede tjenester
  9. Du vil ikke bistå eller opfordre til brud på nærværende betingelser for brug af Pamfilius.
  10. Du vil ikke uploade billeder, video eller andet materiale, hvis du derved krænker en anden persons eller virksomheds immaterialrettigheder
  11. Du vil ikke dele din adgangskode, give adgang til din brugerkonto eller gøre noget, der kan kompromitere sikkerheden for din konto
  12. Hvis din profil lukkes pga. brud på nærværende betingelser, tillader vi ikke at du opretter en ny.
 5. Mobil platform
  1. Når du tilgår mobile tjenester fra Pamfilius gælder de sædvanlige forbrugsomkostninger hos din teleudbyder herunder SMS og datatrafik.
  2. Nærværende betingelser gælder for mobile tjenester såvel som for tjenesten på www.pamfili.us
 6. E-mails
  1. Ved anvendelse af Pamfilius accepterer du at modtage e-mails fra Pamfilius.
  2. Du kan til- og afmelde e-mails fra Pamfilius på et granulært niveau.
  3. Du vil kun modtage e-mails fra Pamfilius, der vedrører din konto og relevante aktiviteter med mindre du har givet tilladelse til andet.
 7. Annoncering
  1. Pamfilius kan på ethvert givent tidspunkt indføre annoncering i alle tjenester og indgå partnerskab med 3. part om markedsføring og/eller tjenester
  2. Pamfilius vil aldrig dele dit indhold eller dine oplysninger med annoncører eller partnere uden din tilladelse.
 8. Ændringer af betingelser
  1. Pamfilius kan på ethvert givent tidspunkt ændre, tilføje eller fjerne dele af nærværende betingelser.
  2. Du forpligter dig til at holde dig opdateret med nærværende betingelser
  3. Pamfilius forpligter sig til at meddele ændringer af betingelser via e-mail eller på de tilknyttede tjenester såfremt de opdaterede betingelser afviger væsentligt fra de eksisterende betingelser.
 9. Overtrædelse af betingelser
  1. Hvis du overtræder nærværende betingelser eller på anden måde optræder som en risiko for Pamfilius og/eller de tilknyttede brugere, kan Pamfilius fjerne din brugerprofil, dit indhold på de tilknyttede tjenester og adgang til de tilknyttede tjenester.
  2. Pamfilius vil meddele dig om evt. sanktioner over din e-mail og/eller ved anvendelse af de tilknyttede tjenester.
 10. Tvist
  1. Ved nedenstående betingelser om juridiske tvister dækker "Pamfilius" over nuværende og fremtidige ejere herunder virksomheden Cynope Internet samt Pamfilius' stifter Hans Peter Nielsen og alle nuværende og fremtidige ansatte og partnere.
  2. Hvis Pamfilius opnår et juridisk eller økonomisk ansvar på baggrund af dine aktiviteter på de tilknyttede tjenester, vil du holde Pamfilius skadesløse for alle relaterede skader, tab og udgifter af vilkårlig art herunder sagsomkostninger.
  3. Din anvendelse af Pamfilius og alle tilknyttede tjenester sker på eget ansvar. Pamfilius tilbydes som beset uden nogen udtrykt eller antydet garanti eller reklamationsret, herunder men ikke begrænset til salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og funktionalitet ved start på anvendelse. Pamfilius garanterer ikke at systemet er sikkert og pålideligt. Såfremt at der opstår tab af dit indhold på Pamfilius, at dine private oplysninger utilsigtet bliver eksponerede eller at systemets tilknyttede tjenester kortvarigt eller permanent er utilgængelige for dig, fritager du Pamfilius for ethvert ansvar og enhver forpligtelse og fra alle krav og skader, der måtte opstå i denne relation. Pamfilius er ikke ansvarlig for aktiviteter, indhold eller data fra systemets brugere eller tredjepart og du fritager Pamfilius fra alle krav og skader, kendte eller ukendte, der måtte opstå eller på nogen måde er relaterede til ethvert krav du har fra enhver bruger eller tredjepart.
 11. Definitioner
  1. Ved "Pamfilius" menes funktioner og tjenester, der tilbydes gennem Pamfilius herunder gennem
   1. Hjemmesiden www.pamfili.us og andre tilknyttede hjemmesider med varemærket "Pamfilius"
   2. Tjenester på subdomæner til pamfili.us
   3. Internationale versioner
   4. Mobile versioner
   5. Mobile applikationer
   6. Udvidelsesmoduler til eksterne hjemmesider
   7. E-mail-opdateringer og -abonnementer.
  2. Ved "information" eller "oplysninger" menes fakta og anden information om dig, herunder de aktiviteter du laver.
  3. Ved "indhold" menes ethvert bidrag til Pamfilius, der ikke er inkluderet i definitionen af information.
  4. Ved "anvende" menes enhver brug, kopiering, visning, distribution, modifikation, oversættelse og afledte værker deraf.
 12. Andet
  1. Hvis en delmængde af de nærværende betingelser skønnes for ugyldige, gælder de resterende betingelser fuldt ud.
  2. Ingen af de nærværende betingelser forhindrer Pamfilius i at agere i henhold til gældende lov.
  3. Hvis Pamfilius ikke håndhæver en eller flere af de nærværende betingelser, ændrer det ikke på gyldigheden af nærværende betingelser.
  4. Nærværende betingelser udgør en hel aftale mellem dig og Pamfilius og erstatter enhver tidligere aftale eller anvendelsesbetingelser.